Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 14-5-2024.

Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen en wat je rechten zijn. Zo snap je precies hoe wij werken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Voor- en achternaam
 • - Adresgegevens 
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres 
 • - IP-adres, dat anoniem is gemaakt
 • - Bankrekeningnummer 
 • - Geboortedatum (alleen als je kiest voor achteraf betalen)
 • - Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • - Internetbrowser en apparaat type 
 • - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Het verwerken van de betaling  
 • - Verzenden van onze nieuwsbrief  
 • - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • - Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 • - We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren het wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Analytische cookies
Door middel van analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Deze gegevens worden gebruikt om onze site zo goed mogelijk aan te passen, om onze gebruikers een zo’n prettig mogelijke ervaring te kunnen bieden.

Social media cookies van derden
Socialmediacookes zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Wij raden je aan om het privacy beleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe deze gebruik maken van je gegevens en hoe jij deze instellingen kunt aanpassen.

Webwinkelaanbevelingen, voorkeuren en interessecookies
Daarnaast combineren wij je online surf-, zoek-, en koopgedrag om jou in onze webwinkel relevante aanbiedingen en aanbevelingen te tonen, afgestemd op jouw voorkeuren.

Functionele of noodzakelijke cookies
functionele of noodzakelijke cookies helpen de webwinkels van Wishpel Webshops naar behoren te functioneren. Denk hierbij aan:

 • - De producten die jij aan jouw verlanglijst toevoegt, worden onthouden en opgeslagen
 • - Het geven van een melding  bij een niet afgeronde bestelling, zodat je de opgeslagen producten in het winkelwagentje niet kwijtraakt
 • - Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de webwinkel optimaal op je beeldscherm wordt weergegeven
 • - De mogelijkheid om inloggegevens op te slaan zodat je de inloggegevens niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren
 • - Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkel, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wishpel-bloempotten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Verder willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Wijzigingen privacy verklaring
We kunnen onze privacy verklaring wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als er aanpassingen zijn die invloed hebben op de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens die betrekking op jou hebben verkregen, dan brengen we je daarvan op deze pagina en via e-mail op de hoogte.

Contact
Als je vragen hebt over hoe we omgaan met jouw privacy kun je met ons contact opnemen.

Wishpel Webshops B.V. Kreekweg 2A  3223 LJ Hellevoetsluis  Nederland 

T +31 (0)181 462 432 

E info@wishpel.nl 

Contactpersoon voor privacyzaken: Wesley de Bruijn